Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่เก็บรักษา: ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล์.
  • วัตถุประสงค์: เพื่อส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์และให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าเก่า.
  • ความปลอดภัย: รักษาข้อมูลอย่างดีและปลอดภัย, ไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานหรือพาร์ทเนอร์อื่น.

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

  • มากกว่า 3 ปี เพื่อให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าและเช็คสิทธิ์ย้อนหลัง.

3. การลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  • ลูกค้าสามารถติดต่อที่ [email protected] เพื่อขอลบหรือแก้ไขข้อมูล

4. การให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

  • บริษัทของคุณมุ่งมั่นที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามหรือพาร์ทเนอร์ใด ๆ โดยไม่มีการยินยอมจากลูกค้า, ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของศาล