ผสาน 4 ชุดวิชาในหลักสูตรเดียว

The Master of Design : สรุปหลักการออกแบบ00:00
Ai : สรุป Workflow การทำงาน Graphic ในยุคใหม่00:00
Color Hypertechnical : เทคนิคการใช้สีในทุกๆ สื่อ00:00
สรุป Workflow ในการทำงานร่วมกันระหว่าง Photoshop & Ai00:00
Photoshop : Content-Aware Fill การลบคนที่ไม่ต้องการ ออกจากภาพได้ทันที
ไม่พบไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ