ผสาน 4 ชุดวิชาในหลักสูตรเดียว

The Master of Design : สรุปหลักการออกแบบ00:00
Ai : สรุป Workflow การทำงาน Graphic ในยุคใหม่00:00
Color Hypertechnical : เทคนิคการใช้สีในทุกๆ สื่อ00:00
สรุป Workflow ในการทำงานร่วมกันระหว่าง Photoshop & Ai00:00
Ai : Pattern Design การออกแบบลวดลายเก๋ๆ เพื่อตกแต่งงาน Graphic Design
ไม่พบไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ