-99%

หมดยุคที่คนไทยใช้ Ai ไม่เป็น

-การตลาด-ออนไลน์
Win instructor
Last Update เมษายน 11, 2024
39 already enrolled

Curriculum

1 Lesson

วิธีเข้าเรียน

เปิดโลก Generative Ai (Chat GPT+ Dall-E + Midjourney + Bing + Stable Diffusion XL1:30:39

Your Instructors

Win instructor

5.0/5
17 Courses
1 Review
227 Students
See more

Write a review

฿1.00฿99.00

99% off
Level
ระดับเริ่มต้น
Lectures
1 lecture
Enrollment validity: 365 days

Want to receive push notifications for all major on-site activities?